Choď na obsah Choď na menu
 


· súvetia delíme:
· podľa zložitosti na:
a) jednoduché – skladajú sa z 2 viet
b) zložené – skladajú sa z 3 a viacerých viet
· podľa vzájomného vzťahu viet v súvetí na:
a) priraďovacie:
1. zlučovacie (spojky: a, i, aj, ani)
2. stupňovacie (spojky: ba, aj, dokonca, ...)
3. odporovacie (spojky: ale, no, a s čiarkou, ...)
4. vylučovacie (alebo, buď, ...)
b) podraďovacie:
· je tu hlavná a vedľajšia veta
· vedľajšie vety delíme na:
1. prísudkové
2. podmetové
3. predmetové (Spýtali sa ma, či príde do kina.; Dúfali, že prídeme.; ...)
4. príslovkové (Zabil vlka, lebo bol nebezpečný.; Ako sa do hory, tak sa z hory ozýva.; Išli tam, kde
je večný kľud.; Išiel domov, keď skončilo vyučovanie.)

5. prívlastkové (Bol to spolužiak, ktorý si veľmi veril.; Išli sme cestou, kde sa stala nehoda.)