Choď na obsah Choď na menu
 


Správa
· informácia – správa, oznámenie – je základom komunikácie
· dobrá správa má odpovedať na 5 W (Who?, What?, Where?, When? a Why?)
· stručná, vecná, pútavá
· 3 základné kompozičné postupy:
1. Chronologický postup – údaje v časovom slede (Výstavba prieplavu Dunaj – Odra sa začala v roku 19.. Po 10
rokoch usilovnej práce našich stavbárov vypláva zajtra z bratislavského prístavu loď Republika a po prvý raz bude
jej cieľom prístavisko v Ostrave.)
2. Logický postup – príčina a dôsledok (Naša krajina potrebovala ako soľ vodné spojenie medzi Dunajom a Odrou,
a tak sa tešíme na zajtrajšiu premiéru plavby lode Republika idúcej z Bratislavy do Ostravy po prieplave, ktorý
vybudovali naši stavbári za 10 rokov.)
3. Akcentujúci (zdôrazňujúci) postup – najzaujímavejší údaj na začiatku (Po prvý raz v histórii našej riečnej plavby
vypláva loď Republika z Bratislavy do Ostravy po prieplave, ktorý vďaka desaťročnej nadšenej spolupráci českých
a slovenských robotníkov a inžinierov spojil Dunaj s Odrou.)
Referát
· súhrnná komplexná informácia o istom podujatí, verejnom rokovaní, schôdzke, konferencii, zjazde
· dve časti:
1. kde a čo sa stalo, aký bol priebeh
2. záznam v plnom rozsahu s vlastnými medzititulkami alebo v zhustenej podobe referátov a prejavov, diskusných
príspevkov, rezolúcií (vyhlásení) a podobných oficiálnych materiálov
· upravený (rozšírený najmä o doslovné citovanie) hybrid správy o činnosti a zápisnice alebo protokolu
Interview (rozhovor)
· usmerňovaný (riadený) rozhovor, ktorý autenticky informuje o osobe, ale aj o závažných faktoch
· osnova:
· stručná charakteristika (príp. stručný životopis) osoby
· doslovný záznam otázok a odpovedí