Choď na obsah Choď na menu
 


1. Spravodajské žánre: správa, komuniké (oficiálne, štátnopolitické vyhlásenie), rezolúcia (vyhlásenie – v závere
rokovaní, zjazdov atď.), riport (krátka spravodajská reportáž), referát, interview (rozhovor), inzerát, reklama →
objektívny prístup
2. Analytické žánre (vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace): úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia; glosa,
entrefilet [ántrfile] – poznámky na aktuálnu tému, často vtipné a ironické
3. Beletristické žánre (rozprávacie a opisné): fejtón, besednica, črta, reportáž → subjektívny prístup, využívajú
prvky umeleckej literatúry
· neexistujú medzi nimi pevné hranice