Choď na obsah Choď na menu
 


· prechodné konštrukcie medzi vetou a súvetím
· vznikajú, ak sa k jednoduchej vete pridruží druhotná predikácia – polopredikácia, ktorá má formu prísudku s určitým
slovesným tvarom
· hlavným cieľom je stesňovať, zhusťovať text (potrebné v súčasnom rýchlom živote)
· podstata zmena dvoch viet na jednu vetu s polovetnou konštrukciou je zmena určitého slovesného tvaru na neurčitý
slovesný tvar
· polovetná konštrukcia má funkciu vetného člena – najčastejšie doplnku, prívlastku alebo príslovkového určenia
· dej sa v polovetných konštrukciách vyjadruje:
1. prechodníkom – napr. Chodil po izbe, nahlas si opakujúc text básne.
2. činným príčastím – napr. Syn, zaujímajúci sa u hudbu, sa po skončení strednej školy zapísal na hudobnú akadémiu
3. neurčitkom – napr. Zašli sme do domu vypýtať si vodu.