Choď na obsah Choď na menu
 


· kritika v novinách je prejavom demokratickosti zriadenia (uverejňujú sa aj čitateľské príspevky)
· uplatňuje sa ako hodnotiaci vzťah ku skutočnosti, ktorý si všíma nedostatky, záporné javy a upozorňuje na ne s cieľom
dosiahnuť ich nápravu
· každá kritika má byť objektívna – nezaujatá a konštruktívna – má naznačiť spôsob riešenia

· nachádzame ju v mnohých spravodajských (rezolúcia), analytických (úvodník, komentár) a beletristických žánroch
(fejtón)
· náučná (odborná) kritika (recenzia, oponentský posudok) komplexne analyzuje a hodnotí kladné i záporné stránky javov
a diel