Choď na obsah Choď na menu
 


· druh opisu, ktorý vystihuje charakteristické (podstatné, typické) znaky osôb, zvierat, vecí, javov, ...
· na jej základe zaraďujeme ľudí, zvieratá, veci, javy, ... do skupín, skupiny porovnávame
· súhrn rovnakých a rozlišovacích znakov
· je to tiež výpočet záujmov, vlastností, vzťahov
· rozdelenie:
1. priama – prídavné mená, pomenúvame priamo vlastnosti
2. nepriama – opis konania, z ktorého vyvodíme závery
· porovnávací opis a charakteristika:
· niektoré povolania na ňom založené