Choď na obsah Choď na menu
 


· pútavý, živý štýl, ukážka nevyčerpateľnosti námetov odpozorovaných zo života a ich tvorivého spracovania
· podľa prevažujúceho kompozičného postupu beletristické novinárske žánre sú:
· fejtónové (rozprávacie): fejtón, besednica, causerie [kózri] a stĺpček
· reportážne (opisné): reportáž a črta

Fejtón
· duchaplné humorné (ironizujúce) rozprávanie na aktuálnu tému súčasnosti
Reportáž
· zmiešaný žáner rozšírenej správy a beletrizovaného dejového opisu, ktorý dáva čitateľovi názornú predstavu
o udalosti prostredníctvom autentického, bezprostredného zážitku autora