Choď na obsah Choď na menu
 


· automatizácia – ustálenosť, konvenčnosť vyjadrovania – používanie istých ustálených slovných spojení alebo viet pre
frekventované, štandardné situácie (napr. plodná diskusia, špičkový výrobok)
· aktualizácia – oživovanie, nezvyčajnosť vyjadrovania – použitie nezvyčajného jazykového prostriedku, alebo použitie
bežného prostriedku nezvyčajným spôsobom (Bol to takzvaný úder pod pás.)