Choď na obsah Choď na menu
 


· poézia − piesňová lyrika:
· sociálne piesne – kontrasty medzi chudobnými a bohatými
· zbojnícke piesne:
· protest a vzdor proti nevoľníctvu
· postava Juro Jánošík (Hej, hore háj, dolu háj)
· aj epické s baladickým nádychom (Bol by ten Jánošík bojoval, keby sa bol varoval)
· ľúbostné, vojenské, žartovné piesne, balady
· próza − rozprávky:
· zbojnícke:
· Jánošík – nadľudské vlastnosti
· niekedy až historické povesti
· čarovné:
· formovanie
· typické pre ne je:
· boj hrdinu s drakom (Popolvár najväčší na svete)
· víťazstvo dobra a súcitu (Pamodaj šťastia, lavička)
· ochrana dobrých a utláčaných (Popoluška)
· trojstupňová gradácia (traja bratia, traja draci)
· protiklad dobra a zla (chudobný a bohatý brat)
· ustálené úvodné a záverečné vety (Kde bolo, tam bolo)
· realistické − žiadne čary, hrdinom pomáha:
· bystrosť, dôvtip, šikovnosť (O troch grošoch, Ženský vtip)
· odvaha (Nebojsa)
· náhoda, naivnosť, ba hlúposť okolia (Prorok Rak)
· dráma:
· vianočné betlehemské hry (O sv. Dorote a jej mučeníckej smrti)
· rozvinuli sa aj pranostiky, príslovia, porekadlá a detský folklór, zastúpený vyčítankami, rečňovankami a piesňami