Choď na obsah Choď na menu
 


· stredoveká európska literatúra odrážala feudálny spôsob života a náboženský svetonázor, čo vyplývalo z vlády cirkvi a
šľachty

· kresťanstvo neurčovalo iba morálku a spoločenské myslenie, ale aj názory a umenie
· literárnou autoritou sa stala Biblia (panovalo latinské: Modli sa a pracuj.)
· umenie zobrazovalo pozemský svet ako pominuteľný, ktorý je len odrazom nadpozemského, večného sveta
· na to využívalo alegóriu, symboliku a obraznosť
· v literatúre sa kládol dôraz na poznávaciu a náučnú funkciu
· vládol synkretizmus
· obsah bol menej dôležitý než forma, ktorá podliehala nemenným, stereotypným obrazom, frázam a citátom
· rozšírenou metódou sa stala imitácia
· literárny štýl bol rétorický, využívali sa rozširovacie (amplifikačné) a hromadiace (kumulačné) štylistické prostriedky
· stredoveká literatúra sa delí na:
1. Feudálnu náboženskú
2. Feudálnu svetskú
3. Mestskú svetskú