Choď na obsah Choď na menu
 


· v prvej fáze slovenského národného obrodenia – 2 úsilia:
1. Snaha o uzákonenie slovenčiny za spisovný jazyk Slovákov. Pre časť Slovákov ju úspešne uskutočnili jazykovedné
práce Antona Bernoláka. V službách tejto myšlienky boli aj náukové diela
2. Starostlivosť o povznesenie slovenského ľudu vydávaním ľudovýchovných diel a časopisov
· uzákonenie spisovnej slovenčiny A. Bernolákom r. 1787 bolo nielen úspešným vyvrcholením snáh o jazykovú
samostatnosť, ale aj položením základu budúceho kultúrneho rozvoja Slovákov