Choď na obsah Choď na menu
 


· nástup tejto literatúry – sprevádzaný vpádmi Turkov, presadzovaním reformácie, protihabsburskými povstaniami
· pre túto literatúru sú vhodné iba šľachtické a kráľovské dvory (napr. dvor Mateja Korvína – 1465 – Academia
Istropolitana)
· humanizmus:
· latinčina
· napodobovanie antických autorov
· rôzne aktuálne témy príležitostného charakteru (sviatky, výročia, úspechy, sústrasť pri úmrtí)
· konkrétna individualita (idealizované typizovanie pretrváva)
· veršovci: Ján Filický, Ján Bocatius
· renesancia:
· uprednostňovanie domáceho jazyka (čeština, slovakizovaná čeština)
· Martin Rakovský:
· teórie o ideálnych štátoch:
· Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach
· O svetskej vrchnosti
· svedomitá práca, rovnosť, ani bohatstvo ani chudoba, spravodlivosť
· Jakob Jakobeus:
· Čech žijúci v Prešove
· báseň Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa:
· národno-vlastenecké myšlienky
· vytvorená úpravou básne Václava Klementa Žebráckeho
· prvý slovenský národný epos