Choď na obsah Choď na menu
 


· polovica 17. storočia − memoárová a cestopisná literatúra:
· Štefan Pilárik starší:
· opisuje svoje turecké zajatie v epicko-reflexívnej básni Los Pilárika Štěpana
· Ján Simonides:
· dojmy zo súdnych procesov a prenasledovaní protestantských kňazov a učiteľov opisuje v diele Väznenie,
vyslobodenie a putovanie (pochod na galeje do Neapola)
· Ján Rezík: Prešovské popravisko postavené roku 1687 čiže Prešovská jatka:
· forma memoáru
· zaznamenáva sériu popráv protihabsburských prívržencov
· opísaním jednotlivých odsúdencov vytvoril portréty plné dramatických obrazov, ktoré napĺňajú hrôzou a
tragizmom
· v dôsledku napätej politickej situácie mnohé knihy protestantských autorov vyšli v zahraničí ako exulantská literatúra:
· Samuel Hruškovič:
· autobiografická próza Vita Samuelis Hruskowitz – preplnená nábožnými úvahami a vysvetľovaním udalostí
ako Božieho zásahu
· Daniel Krman:
· Cestovný denník
· upútali ho aj jazykové zvláštnosti jednotlivých národov, hlavne slovanských (slovenčina − matka slovanských
jazykov; ruština, poľština – jej dcéry)
· česká gramatika Základy slovenskej gramatiky
· dobrodružná literatúra:
· časť autobiografickej a cestopisnej literatúry
· Móric August Beňovský – Pamäti a cesty grófa Mórica augusta Beňovského