Choď na obsah Choď na menu
 


· Benedikt Szölösi:
· katolícky spevník Písne katholické
· programové obrátenie k ľudu a k národu
· s úctou spomína cyrilometodskú tradíciu a chváli slovenský ľud za to, že pri bohoslužbách spieva vo svojom
jazyku
· svetská baroková poézia:
· Dionýz Kubík: Slovenské piesne
· Zborník Jána Lányho I – II
· didakticko-reflexívna poézia:
· často sa prebásňovali ľudové príslovia, ktoré zahŕňajú sústavu mravných názorov
· Peter Benický:
· Slovenské verše:
· spája sa v nej básnikovo humanistické vzdelanie s ľudovou múdrosťou
· dotýka sa ľudských chýb i predností, dáva príslušné rady a moralizuje z pozície laika, i keď v súlade so
svojím náboženským presvedčením
· Hugolín Gavlovič:
· Valaská škola mravúv stodola:
· kladie si za cieľ „vyškoliť” čitateľa v životnej múdrosti a skúsenosti pastierov
· zámer bol však v skutočnosti širší a Gavlovič sa zaoberal veľkým množstvom rozličných jednotlivca a
spoločnosti
· Škola kresťanská:
· básnická skladba
· menej sa venuje pozemským veciam