Choď na obsah Choď na menu
 


(3. storočie p.n.l. – 5. storočie n.l.)

 

· dejiny rímskej literatúry sa začínajú odvíjať v druhej polovici 3. storočia p.n.l., to znamená v čase, keď už grécka
literatúra prekvitala
· toto rímsku literatúru značne poznačilo – kým v Grécku jednotlivé druhy slovesného umenia vznikali rozvíjaním
ľudových tradícií, rímska literatúra zväčša prevzala už hotové formy gréckeho písomníctva ⇒ rímska literatúra je
mladšou sestrou gréckej literatúry
· dráma:
· Titus Maccius Plautus:
· autor, herec i režisér
· 21 komédií (Komédia o hrnci, Pseudolus, Chvastavý vojak)
· epika – jeden z najväčších rétorov (rečníkov) staroveku – Marcus Tullius Cicero (O štáte, O zákonoch, O senáte)
· historiografia – Gaius Julius Caesar (Zápisky o vojne v Galii)
· poézia:
· Vergílius:
· pastierske idyly (Bucolica), roľnícke spevy (Georgica)
· epická báseň Aeneas:
· 12 kníh
· o trójskom hrdinovi Aeneovi, legendárnom praotcovi rímskeho národa
· Horácius:
· Ódy:
· vo viacerých básňach vystupuje Horácius ako „kňaz Múz“ – chce mládež zasvätiť do tajov
spoločenského poriadku
· Satiry:
· ako žiť a ako sa stať šťastným
· chce tu ukázať správny spôsob života, v protiklade s ľudskými chybami a omylmi
· Listy:
· zobrazuje sám seba ako človeka hľadajúceho životné cesty, dopúšťajúceho sa chýb
· Ovídius:
· prvá básnická zbierka – Lásky – ľúbostné elégie (básne smutného obsahu – žalospevy)
· Metamorfózy (Premeny) . asi 250 gréckych a rímskych elégií, ktorých jednotiacim motívom je motív premeny
· Tibullus
· historická próza – prozaik Tacitus: Letopisy, Dejiny (historické diela)
· satira – Juvanalis: 16 satirických skladieb v podobe listov napísaných neznámym priateľom