Choď na obsah Choď na menu
 


1. Historické piesne:
· veršovaná epika s protitureckou alebo protihabsburskou tematikou
· anonymné (rektori, študenti, zemania, kňazi, vojaci)
· tradovali sa ústne, niektoré zľudoveli
· Martin Bošňák:
· Píseň o zámku muránském:
· dokumentárny a kronikársky štýl
· dobývanie Muráňa, trestanie hradného pána Mateja Bazalda
· Píseň o sigetském zámku:
· obliehanie Turkami
· motív ženy bojujúcej v mužskom prestrojení
· znaky príbuzné s ľudovou poéziou
· Písně o některých zámkoch: O Modrom Kameni, Divíně a Zvoleně:
· obrana pred Turkami
· jednotlivec Urban Škodný
· Štefan Komodický:
· Jágri a některých vítězích (Turci, nemeckí žoldnieri)
· 17. storočie − protihabsburská nálada – O Tompierovi, Myjava a kozáci
2. Ľúbostná poézia
· rytierska veršovaná romanca Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre dcére
· 8 anonymných ľúbostných piesní v kódexe Jána Jóba Fanchaliho (lamenty nad nešťastnou láskou, nútenie k
svadbe)
3. Duchovná poézia
· Ján Silván:
· zbierka piesní Písně nové na sedm žalmů kajících i jiné žalmy
· rozpoltenosť, nevyrovnanosť

· Eliáš Láni:
· úzkosť z tureckých vpádov
· dramatizmus
· nadbieha blížiacemu sa baroku
· Ač mne Pán Bůh ráčí trestati
· Daniel Pribiš:
· zbierka duchovných piesní – preklad katechizmu z nemčiny
· Juraj Tranovský:
· Cithara Sancthorum – Písně duchovní staré i nové – spevník, ktorý platí dodnes
· Již poslední časové konečně nastali