Choď na obsah Choď na menu
 


· romantizmus má v jednotlivých obdobiach a národných literatúrach rôzne podoby
· popri utiekaní sa do minulosti, uzatváraní sa do seba sa objavujú výzvy do revolúcie a vízie nového sveta
· literatúra sa chápe ako prostriedok poznania tajomstiev života, nástrojom tohto poznania je fantázia ako protest proti
stiesňujúcej skutočnosti a túžba po krajšom živote
· romantizmus vytvoril nového hrdinu, ktorý bol v ustavičnom rozpore so skutočnosťou
· autor zväčša vkladá do svojej postavy autobiografické črty – autoštylizácia
· konflikt romantizmu spočíva v rozpore medzi snom a realitou a uplatňuje sa tu „harmónia kontrastov“
· narúšajú sa hranice medzi literárnymi druhmi a žánrami (synkretizmus)
· hlavný literárny druh – lyrika (fantázia)
· epika – básnická poviedka
· lyricko-epické útvary – balada
· umelci nachádzali zdroj v ľudovej slovesnosti i v historizme
· oživili jazyk prvkami hovorovej reči