Choď na obsah Choď na menu
 


· Autor: Andrej Sládkovič
· Názov diela: Detvan
· Rok vzniku: 1847
· Literárny druh: lyrika/epika
· Literárny žáner: lyricko-epická skladba
· Kompozícia: 5 spevov
· Dej: Odohráva sa na Slovensku, v Detve.
· Obsah:
1. spev:
Je oslavou krásy podpolianskej prírody s dôrazom na zrastenosť ľudí s prírodou. Autor nás zoznamuje s hlavným
hrdinom, detvianskym mládencom Martinom Hudcovie, jeho výzorom a záľubami. Martin zabije sokola, ktorý sa
vrhol na bezbranného zajaca.
2. spev:
Úvahy o ľudovom umení a o viere v budúcnosť slovenského ľudu. S Martinom sa stretávame na sabaši, kde sa
dozvie, že sokol, ktorého zabil, bol kráľa Matiáša. Pri návrate zo salaša vyslobodí z rúk zbojníkov svoju milú
Elenu a jedného z nich zabije.
3. spev:
Najepickejší. Na jarmok prichádza kráľ Matiáš s družinou, Martin sa mu ide ospravedlniť, že mu zabil sokola,
správa sa pri tom prirodzene a smelo, čo zapôsobí na Matiáša (demokratický panovník). Keď vyjde najavo, že
Martin zabil aj zbojníka, kráľ ho odmení kantárom a koňom.
4. spev:
Je obrazom Eleny, ktorú básnik zobrazuje ako ideál Slovenky. Preoblečený kráľ sa jej zalieča, ale ona ho odmieta,
lebo ľúbi Martina, kráľ očarený jej krásou jej daruje prsteň.
5. spev:
Je obrazom verbovania na dedine. Martin vstupuje do Čierneho pluku kráľa Matiáša pod podmienkou, že si môže
ponechať svoj kroj, fujaru, valašku a Elenu.