Choď na obsah Choď na menu
 


Sofokles – Antigona

· Autor: Sofokles
· Názov: Antigona
· Rok vzniku: 442 p.n.l.
· Literárny druh: dráma
· Literárny žáner: tragédia
· Kompozícia: prológ + 5 dejstiev + epilóg
· Hlavné postavy:
Antigona – dcéra kráľa Oidipa
Ismena – Antigonina sestra
Kreon – vládca
Eurydika – Kreonova manželka
Haimon – Kreonov syn, Antigonin snúbenec
Teiresius – veštec
· Dej: Odohráva sa v starovekom Grécku pred kráľovským palácom v Tébach.
· Obsah:
1. Prológ:
Antigona je rozhodnutá pochovať svojho brata Polyneika a prehovára svoju sestru, aby jej pri tom pomohla.
Ismena však nedokáže konať proti hrozbe kráľa Téb Kreona, ktorý rozhodol, že bude pochovaný iba jeden ich brat
za chrabrosť pri obrane Téb proti vojsku Polyneika (Eteokles a Polyneikos sa vtedy navzájom zavraždili).
Antigona argumentuje tým, že nemožno porušiť nepísané Božie zákony. Vstupná pieseň zboru hovorí o bitke o
Téby a o hneve Dia a Area.
2. Prvé dejstvo:
Nový kráľ Téb Kreon zvoláva Radu starších, na ktorej hovorí o svojej vôli pochovať Eteokla a Polyneika pohodiť
psom, keď vtom prichádza strážca, ktorý mu s ľútosťou a hanbou oznamuje, že kým aj so svojimi druhmi nedával
pozor, niekto Polyneika pochoval. Kreon strážcu obviňuje z toho, že sa dal podplatiť a hovorí, že pokiaľ nenájdu
vinníka, skráti ho o hlavu. Prvá pieseň zboru.
3. Druhé dejstvo:
Strážca privádza Antigonu a pred Kreonom ju obviňuje z pochovania Polyneika – prichytil ju pri pochovávaní
znovuvykopaného tela. Antigona nič nepopiera, Kreon strážcu zbavuje obvinenia. Kreon sa rozhodne popraviť
Antigonu i je sestru za zločin, ktorý spáchali. Antigona obhajuje seba tým, že síce porušila zákaz smrteľníka, no
nie bohov, sestru tým, že s tým nemala nič spoločné. Ismena je rozhodnutá zomrieť a chce, aby Antigona
nezomrela – veď je to snúbenica Haimona, Kreonovho syna. Kreon sa rozhodne usmrtiť obe sestry. Druhá pieseň
zboru.
4. Tretie dejstvo:

Haimon prichádza za svojím otcom a jemne, ale dôrazne mu dáva najavo, že názor jeho i občanov Téb na
nepochovanie Polyneika a popravu Antigony je iný než jeho a že by mal Antigonu prepustiť. Prepukne hádka;
Kreon dáva priviesť Antigonu, aby ju mohol popraviť pred očami jej ženícha. Haimon odchádza. Tretia pieseň
zboru.
5. Štvrté dejstvo:
Privádzajú Antigonu, tá narieka nad svojou smrťou, lúči sa s mestom, so životom. Kreon ju dá zavrieť do hrobky.
Štvrtá pieseň zboru.
6. Piate dejstvo:
Prichádza starý veštec Teiresius a predpovedá Kreonovi, že pokiaľ nedožičí mŕtvemu a popraví Antigonu, bude za
to platiť životmi ľudí z vlastnej krvi. Kreon vyhlasuje za lživú; Teiresius odchádza. Kreon sa po rozhovore s
náčelníkom zboru predsa len rozhodne prepustiť Antigonu a pochovať Polyneika. Piata pieseň zboru.
7. Epilóg:
Prichádza prvý posol a oznamuje náčelníkovi zboru i Kreonovej manželke Eurydike správu o samovražde
Haimona kvôli smrti Antigony. Druhý posol o chvíľu prinesie správu o samovražde Eurydiky kvôli smrti syna.