Choď na obsah Choď na menu
 


I. Staršia slovenská literatúra (800 – 1780)
A. Stredoveká literatúra (800 – 1500)
B. Humanistická a renesančná literatúra (1500 – 1650)
C. Baroková literatúra (1650 – 1780)
II. Novodobá slovenská literatúra (1780 - 1905)
A. Klasicizmus (1780 – 1830)
B. Preromantizmus a romantizmus (1830 – 1850)
C. Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850 – 1875)
D. Realizmus (1875 – 1905)
III. Slovenská literatúra 20. storočia (od r. 1900, 1905)
A. Slovenská literárna moderna (1905 – 1918)
B. Medzivojnová literatúra (1918 – 1945)
C. Literatúra po druhej svetovej vojne (1945 – 1989)
D. Súčasná slovenská literatúra (od r. 1989)