Choď na obsah Choď na menu
 


· začal svoju literárnu činnosť poéziou (Tatranská Múza s lyrou slovanskou), neskôr sa podujal ľudovou piesňou osviežiť
umelú literatúru
· 1823 – s Kollárom a Benediktim - zbierka ľudových piesní Písně světské lidu slovenského v Uhřích
· 1826 – dejiny slovanských literatúr – po nemecky – Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí:
· učebnica i práca encyklopedického charakteru, ktorá informovala čitateľa o jazykoch a literatúrach slovanských
národov od najstarších čias až po prítomnosť
· samostatnú kapitolu venoval slovenčine a slovenskej literatúre
· značný ohlas v cudzine
· týmto spisom reagoval na podceňovanie slovanských národov
· 1837 – dielo o slovanskej minulosti Slovanské starožitnosti:
· osudy Slovanov do konca 10. storočia (do prijatia kresťanstva)

· jeho zámerom bolo dokázať, že Slovania majú indoeurópsky pôvod, sú „prabydlitelé Europy“
· v preklade z češtiny vyšlo v mnohých jazykoch
· 1842 – dielo o slovanskej súčasnosti Slovanský národopis