Choď na obsah Choď na menu
 


· pokrokové hnutie, ktoré v 18. storočí ovládlo Európu (hlavne Anglicko a Francúzsko)
· presadzovalo slobodu myslenia a presvedčenia
· zakladalo sa na dôvere v „osvietený” rozum a na pravde poznanej buď rozumom alebo skúsenosťou (empíriou)
· bolo v opozícii k absolutistickému poriadku, bojovalo s predsudkami a poverami
· ľudia sú si od prírody rovní ⇒ malo by sa im vládnuť osvietene
· podpora − meštianstvo, časť aristokracie, niektorí panovníci (upevnenie moci, reformy – osvietenský absolutizmus
(jozefinizmus − Jozef II.)
· umenie:
· súhra „rozumu a citu”
· 2 estetické koncepcie:
1. klasicistická – racionalizmus, empíria
2. preromantická – individuálnosť ľudského citu a inštinktu