Choď na obsah Choď na menu
 


· v systéme literárnych žánrov mali v osvietenskej slovesnej tvorbe ústredné postavenie žánre vecnej literatúry
· okrem spisov z oblastí dejepisectva, zemepisu, pedagogiky to boli ľudovýchovné a populárnonáučné diela
· niektorí autori však aj do diel vecnej literatúry vnášali myšlienky a emócie, usilovali sa prebudiť národné povedomie
· hlavnými predstaviteľmi slovenskej osvietenskej literatúry boli Josef Ignác Bajza a Juraj Fándly