Choď na obsah Choď na menu
 


(3. tisícročie pred n.l. – 5. storočie n.l.)

· za najstaršie literatúry, z ktorých sa zachovali písomné slovesné pamiatky, pokladáme sumerskú, akkadskú a
staroegyptskú literatúru
· Epos o Gilgamešovi (2000 p.n.l.):
· sumerský, babylonský a asýrsky pôvod
· zo žánrového hľadiska predstavuje monumentálny hrdinský epos
· sumerský kráľ je pravdepodobne historickou postavou
· má dve časti:
1. o priateľstve hlavného hrdinu s Enkiduom
2. Gilgamešove márne úsilie dosiahnuť večný život
· najmladšia z literatúr Blízkeho Východu – hebrejská:
· Biblia:
1. Starý zákon (Stará mluva) – svätá kniha židovského náboženstva (46 kníh):
a) historické knihy (päť kníh Mojžišových)
b) poučné a básnické knihy (Jób)
c) prorocké knihy (Jeremiáš)
2. Nový zákon (Nová mluva) – špecificky kresťanská zbierka biblických kníh (27 kníh):
a) historické knihy (Skutky apoštolov)
b) poučné knihy (List sv. Júdu Tadeja)
c) prorocké knihy (Apokalypsa)
· je knihou špecifickou – je súčasne umeleckým, náboženským, historickým, ako aj doktrinárskym
(neomylným), nezvratným a večným dielom
· je najčítanejším, najinterpretovanejším a najprekladanejším dielom svetovej literatúry
· dodnes ovplyvňuje duchovný a literárny vývoj
· Indická literatúra – hrdinské spevy Mahábhárata a Rámájana