Choď na obsah Choď na menu
 


· Veľkomoravská ríša zanikla na konci 10. storočia a Slovensko sa stalo súčasťou feudálneho Uhorského štátu, ktorý
založili maďarské kmene
· maďarské kmene od nás preberali mašu kultúru i slovnú zásobu
· Uhorský štát sa orientoval na latinskú kultúru:
· kláštory – mnísi sa venovali aj literárnej činnosti, a to v latinčine
· latinčina – jazyk štátnej správy
· latinské cirkevné školy – budúci kňazi
· mestské školy:
· až od 14. storočia
· len základné vzdelanie
· univerzity rýchlo zanikali
· vývoj kultúry Slovenska bol brzdený
· literatúra:
· prevažne náboženský obsah (kázne, žalmy, exemplá, modlitby)
· synkretizmus
· svetská – kódexy
· poézia – latinské cirkevné piesne
· próza – legendy s umeleckou i historickou hodnotou:
1. Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
2. Legendy o sv. Štefanovi
· dráma:
· z kresťanských náboženských obradov
· po nemecky a latinsky
· neskôr – ľudové hry
· šľachtická literatúra – po latinsky – kroniky:
· historické udalosti spájané s fantastickými bájami a povesťami
· Anonymova kronika – Činy Uhrov
· Kronika Šimona z Kézy
· literatúra písaná po česky:
· 14. storočie
· náboženský a mravoučný charakter
· hymnická pieseň Vitaj Spasiteľu
· Spišské modlitby
· 15. storočie:
· husitské a bratrícke myšlienky
· humanistické a renesančné myšlienky (kráľ Matej Korvín)
· čeština – náboženský a literárny jazyk na niekoľko storočí
· feudálna literatúra – igrici (potulní speváci)
· mestská literatúra – mestské knihy
· vynález kníhtlače (1445; Gutenberg):
· sprístupnenie kníh širším vrstvám
· knihy vytlačené do roku 1500 – inkunábuly (prvotlače)
· 1465 – 1490 – Academia Istropolitana