Choď na obsah Choď na menu
 


· útlak, nesloboda, nespokojnosť vyvolali v Nemecku hnutie zvané Sturm und Drang (Búrka a vzdor):
· búrenie sa proti vtedajšej spoločnosti
· ich revolta bola živelná
· proti nadvláde rozumu, uplatnenie všetkého, čo je prirodzené
· Johann Wolfgang Goethe:
· študoval právo v Lipsku
· tu stretol teoretika hnutia Herdera a pridal sa k nemu
· buričské nálady, odpor voči feudálnemu absolutizmu – óda Prometeus
· nešťastná láska k Charlotte Buffovej – román Utrpenie mladého Werthera:
· vo forme listov
· mladý vzdelaný muž sa nešťastne zaľúbi do nevesty a neskôr manželky svojho priateľa
· nedokáže sa s tým vyrovnať, spácha sebevraždu
· prichádza do Weimaru, stáva sa ministrom (jeho reformy sú nepochopené), venuje sa prírodovedným
štúdiám, z depresie sa odchádza liečiť
· návrat – drámy Ifigénia v Tauride, Torquato Tasso, Egmont
· najvýznamnejšie dielo – veršovaná dráma Faust:
· stredoveká povesť o legendárnom učencovi Faustovi
· Faust uzavrie v snahe byť dokonalý zmluvu s diablom Mefistofelom, nakoniec nachádza zmysel života
v práci pre spoločnosť
· pred smrťou premení močaristý kraj na kraj hojnosti a šťastia
· Faust zomiera, no Mefistofeles stávku prehráva, lebo sa Faust zachráni zásahom vyššej moci
· Faust je stelesnením ľudskej aktivity, tvorivej práce, Mefistofeles sebectva a túžby po moci
· hoci sú v Goetheho dráme fantastické prvky, vedeckými a mravnými poznatkami smeruje k realizmu
· jeho dielo prekladali mnohí slovenskí autori
· Friedrich Schiller:
· básnik a dramatik
· túžba po národnej a osobnej slobode, boj proti tyranii
· študoval na vojenskej akadémii, stal sa vojenským lekárom
· počas štúdia čítal zakázané knihy francúzskych osvietencov, nadchýnal sa ideami slobody, začal literárne
tvoriť
· dráma Zbojníci:
· vzdor proti tyranii
· hlavný hrdina – Karol Moor
· mladší brat ho očierni pred otcom, aby zdedil sám rodinný majetok
· otec mu uverí, staršieho brata vydedí
· Karol sa stáva zbojníkom, aby pomstil krivdu
· po otcovej a bratovej smrti uzná nevyhnutnosť svetských zákonov a vydá sa do rúk súdu
· meštianska tragédia Úklady a láska:
· odhaľuje tu pokryteckú morálku spoločnosti
· dráma o láske šľachtica k dcére chudobného muzikanta
· šľachtic uverí intrigám o nevere svojej milej, až keď mu milá umiera v náručí, oznámi mu, že ho
oklamali
· obaja zomierajú, no vinníci sú usvedčení
· odchádza od armády, žije v biede, s pomocou Goetheho sa stáva profesorom dejín v Jene
· tu píše ódu Pieseň na radosť (L. v. Beethoven – 9. symfónia Óda na radosť)

· posledné roky života – drámy Mária Stuartová, Panna Orleánska, Viliam Tell (boj Švajčiarov proti
Habsburgovcom)
· Heinrich Heine:
· najrevolučnejší básnik a prozaik
· lyrika – prvky ľudovej poézie s pochmúrnymi prvkami
· básne mladosti – Kniha piesní (mnohé básne zhudobnené alebo zľudoveli)
· Obrazy z ciest:
· snaha pomáhať pri pretváraní spoločnosti
· nový druh fejtónu – zmes žánrových obrazov z ciest po Nemecku, Anglicku a Taliansku a spoločenskopolitickej
satiry
· ostro kritizuje sociálnu nerovnosť, zaostalosť a nacionalizmus
· satirická skladba Nemecko, Zimná rozprávka:
· lyrický cestopis
· autor vyjadruje náramný smútok a žiaľ, že musí opustiť Paríž aj s jeho obyvateľmi a sľubuje, že sa vráti,
no teraz musí ísť do vlasti
· 1831 – odchádza do Paríža, vydáva zbierku Časové básne
· ťažko chorý – zbierka Romanzero
· zomiera v Paríži