Choď na obsah Choď na menu
 


· vedúca osobnosť v období vrcholiaceho národného obrodenia
· narodenie – rodina učiteľa
· 1829 - lýceum v Bratislave – horlivý člen Spoločnosti česko-slovanskej
· proti národnému útlaku, presadzuje myšlienku slovanskej vzájomnosti
· po zrušení Spoločnosti preniesol jej činnosť na Katedru reči a literatúry česko-slovenskej, kde pôsobil ako zástupca
profesora Palkoviča
· 2-ročný študijný pobyt v Halle – prehĺbenie vedomostí a vlasteneckého cítenia
· návrat – vystúpenia proti pomaďarčovaniu Slovákov 1843 – odvolanie z Katedry; prechádza na politickú a
publicistickú činnosť
· uzákonenie slovenčiny:
· 1843 – s Hurbanom a Hodžom na fare v Hlbokom
· odôvodnenie – Nárečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí (samostatný národ – iba celok s vlastnou
jazykovou, duchovnou a materiálnou svojbytnosťou)
· Náuka reči slovenskej – hláskoslovie, morfológia, pravopis, skladba (1846)
· 1845 – povolenie vydávať noviny Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatránski (1845 – 1848):
· stredisko národného života
· slovenské politické noviny – hosp. a politické problémy
· zrušenie poddanstva, zdanenie šľachty, zrušenie feudalizmu
· máj 1848 – podnet Štúra, Hurbana, Hodžu – schôdzka predstaviteľov národného hnutia v Liptovskom Mikuláši –
Žiadosti slovenského národa (uplatnenie slovenčiny, autonómia Slovenska) – neakceptované, zatykač útek do Čiech
· september 1848 – Slovenská národná rada vo Viedni – organizácia povstania – potlačené (cisár nesplnil ich nádeje)
· po 1848 – Bachov absolutizmus
· posledné roky – Modra (zomrel na poranenie pri poľovačke)
· básnická tvorba:
· študent – Dumky večerní – romantický smútok
· Smlúva Slováků – odhodlanie bojovať za Slovákov
· revolúcia – nepíše
· 1853:
· Spevy a piesne:
· porevolučné roky
· epické i lyrické elegické básne
· názory na literatúru – O národních písních a pověstech plemen slovanských – historická kniha
· 1867 – sklamanie z revolúcie, kritika Rakúska – Slovanstvo a svet budúcnosti