Choď na obsah Choď na menu
 


· jednotlivé literárne diela vytvárajú osobitnú sústavu, literárny systém:
· ovplyvňuje a je ovplyvňovaný inými umeleckými systémami
· jeho podstatu tvorí umelecká literatúra s najvyššími estetickými i umeleckými hodnotami
· doplňujú ho a kompletizujú literárne podsystémy:
· plnia predovšetkým úžitkovú, tzn. poznávaciu, zábavnú, výchovnú a inú funkciu
· populárna literatúra:
· literárny podsystém, ktorý tvoria literárne diela určené pre nenáročného čitateľa
· populárna literatúra je založená na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti, pričom využíva postupy
umeleckej literatúry
· jej charakteristickým znakom je zameranosť na neobyčajné ne neobyčajné životné osudy a hrdinstvá
· dobrodružná literatúra:
· literárny podsystém, ktorý sa vyznačuje pútavým, dramatickým dejom vystupňovaným do nečakaných
situácií a kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva (Homérova Odysea)
· ponúka dočasný únik od každodennej reality do sveta ilúzie a fantázie
· literatúra faktu:
· literárny podsystém s prevahou poznávacej funkcie
· literárne spracovanie vedeckých materiálov, faktov, historických i súčasných udalostí, skutkov, objavov

· ocitá sa na rozhraní medzi umeleckou a vecnou literatúrou
· science-fiction:
· literárny podsystém vytvárajúci súhrn textov s dejom exponovaným do budúcnosti
· stvárňuje udalosti, ktoré sa ešte neodohrali, no sú pravdepodobné podľa doterajšieho vývoja vedy a
techniky, napredovania ľudskej spoločnosti
· dynamický aspekt (svet sa mení ľudského intelektu ⇒ môže sa to stať)
· tvrdá SF – kladie dôraz na vedu a techniku
· mäkká SF – prienik do psychiky postáv
· literatúra pre deti a mládež:
· literárny podsystém, ktorý sa orientuje ne tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čitateľov – deti a mládež
– spravidla do 14 – 15 rokov
· slovenský folklór:
· osobitný literárny podsystém – umelecké (i úžitkové) výpovede ľudu, je súhrnom ľudskej kultúry,
predovšetkým kultúry dedinského čitateľa
· anonymný autor tvorí text podľa potrieb a požiadaviek kolektívu, a iba vtedy, keď si ho kolektív osvojí a
verejne reprodukuje, nadobúda príznaky verejného prejavu (komunikátu)