Choď na obsah Choď na menu
 


· príkladný typ národného buditeľa a vlastenca
· vyštudoval teológiu a pôsobil ako katolícky kňaz
· jeho spisy predstavujú populárnu encyklopédiu poľnohospodárskych vedomostí 18. storočia
· jeho knihy sú podaním jasné a konkrétne, vychádzajú v ústrety jednoduchým čitateľom
· úspešne uviedol do života Bernolákov spisovný jazyk
· je tvorcom prvej slovenskej prozaickej reči, do ktorej formuluje poučky raz vo forme besedy, inokedy vo výklade z
histórie, ako aj v živých obrazoch prírody a roľníckeho života
· takýto obraz majú jeho diela Piľní domajší a poľní hospodár (8 zväzkov), Zelinkár, O úhoroch aj včelách rozmlúvání,
Slovenskí včelár, Ovčár
· vyzdvihoval dôležitosť roľníckeho stavu, a tým upevňoval sebavedomie poddaných
· podporoval Jozefa II., cirkevné reformy, kritizoval rôzne rehole, ktoré sa nezaoberali školskou alebo sociálnou činnosť
(napr. žobravé rády) a schvaľoval ich zrušenie v diele Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom (veľké pobúrenie
cirkevného kruhu, iba 2 zväzky, prvé veľké dielo vydané v bernolákovčine)
· za svoj rukopis obsahujúci výpis všetkých zákonov z uhorského zákonníka, ktoré by mohli poddaní používať na svoju
obhajobu sedel 2 týždne vo väzení