Choď na obsah Choď na menu
 


Ján Kalinčiak
· najvýznamnejší a najkritickejší štúrovský prozaik
· jeho tvorba smerovala k realizmu
· narodil sa v rodine evanjelického kňaza
· vplyv na literárnu tvorbu mala jeho mama
· stal sa členom Spoločnosti česko-slovanskej
· literárne začiatky:
· písal poéziu, prózu, zaoberal sa literárnou kritikou i prekladmi
· jeho romantické básne vyjadrujú bojovnosť, túžbu po čine a nemožnosť ho uskutočniť napr. v znárodnenej básni
Bojovník, ale aj sklamanie v láske v básni Mária
· poviedkár
· historická povesť Bozkovci – z čias Matúša Čáka
· spor so Štúrom – kritizoval jeho ľúbostné city
· pansláv
· vydavateľ literárneho mesačníka Orol
· náhrobok – „Hranice života, ale nie lásky.“
· historické povesti – dobro nie vždy víťazí nad zlom – umierajú dobrí i zlí
· predrevolučná tvorba:
· povesť Milkov hrob z čias kráľa Matiáša:
· Milko sa zrieka svojej lásku, aby zachránil Žilinu, no jeho obeť je márna – umiera aj jeho milá Mária, ktorú
zavraždí Vladimír, ktorý nevie, že je to ona a samého ho zabije blesk
· povesť Bratova ruka (o krvnej pomste)
· romantická povesť Púť lásky
· povesť Mládenec slovenský – súvisí so štúrovskými ideálmi – je to jediná povesť, kde hrdina v závere nehynie –
povesť je alegóriou na štúrovskú družinu
· Kalinčiak polemizuje s názormi Ľ. Štúra, autor dokazuje, že láska k žene nie je v rozpore s národnými záujmami
· povesť Knieža liptovské – spory medzi kráľom a šľachtou; výzva na smrť
· miestnymi povesťami sa inšpiroval v povesti Mních
· povesť Svätý Duch – o zániku liptovskej dediny
· humoristická próza:
· Reštavrácia:

· jediná humoristická próza so šťastným koncom
· námet – obraz kortešačiek (získavanie voličov) pred voľbami a boj dvoch rozvetvených rodín
· konflikty – romantické (láska s prekážkami, prísaha, zrada i súd, boj o moc medzi dvoma rodinami –
Potockými a Beseňovskými
· dejová línia:
· Boj o úrad Vicišpáńa začína. Dôležitú úlohu v predvolebnom boji zohrávajú peniaze. Obidve strany sa snažia
získať voličov pomocou hostín, pijatiky, podplácania. Sily sú približne vyrovnané. Adam Bešeňovský
prisľúbi svoju dcéru Aničku chudobnému zemanovi Števkovi Levickému. Matiáš Bešeňovský sa sľubuje
na stranu Potockých, ale sľub nedodrží a za porušenie prísahy ho musia potrestať (postavia ho pred
fingovaný súd a on od strachu prisľúbi prejsť opäť na stranu Potockých)
· pomocou intríg Potocký dosiahne víťazstvo a Števko sa stáva vicišpánom
· boj o zemianske hlasy, vyznačujúci sa podvodmi, sa napokon končí kompromisom, svadbou Števka
Levického s Aničkou
· využíva frazeologizmy
· literárna kritika:
· boj proti napodobňovaniu ľudovej slovesnosti a klasicizmu
· obraňoval romantizmus, diela A. Sládkoviča
· kritický voči svojej tvorbe