Choď na obsah Choď na menu
 


· najrevolučnejší a najsubjektívnejší štúrovec
· 1842 – ide na bratislavské lýceum:
· Štúrova mládež
· prvé básne v slovenčine uverejnené v almanachu Nitra
· 1843 – po Štúrovom zosadení z funkcie zástupcu profesora demonštratívne opúšťa Bratislavu a píše báseň Duma
bratislavská
· osamotenosť v svojich radikálnych názoroch – báseň Orol (mládenec opúšťa matku a vlasť, aby išiel bojovať až dokým
nezahynie)
· boj a rozpor – jeho ľudský i básnický osud – Orol vták („radšej zhynie v poli, ako by žil v nevoli“)
· jar 1848 – vyzýva ľudí v Honte (v okolí Šiah), aby povstal – Krajinská pieseň (privítanie revolúcie)
· 10-mesačný trest za buričstvo
· jar 1849 – Liptovský Mikuláš – dobrovoľnícky oddiel – Jarná pieseň (o slobode)
· sklamanie z revolúcie – revolučná báseň Šahy
· balady:
· vystihujú pocity mladých ľudí, ktorí sa postavili proti svetu s odhodlaním priniesť aj tie najväčšie obete
· Zverbovaný:
· dramatizovaný výjav ľudového života
· Janík:
· zrastený s ľudom
· syn prírody, odbojné, nepokojné črty – východisko zbraň
· záver – výzva do boja

· mravné konflikty:
· Povesť – potrestaná neúcta k starobe
· Skamenelý – nevera milého, porušenie prísahy
· Kríž a čiapka – roztopašnosť, zneuctenie hrobu
· sociálne:
· Pán v tŕní:
· pán zbadá pri návrate z poľovačky krvavé znaky, pomätie sa, uteká, zapletie sa do tŕnia
· gradácia
· obžaloba všetkých, ktorí zdierajú ľud
· Kvet:
· sklamanie a bolesť
· nárek dievčaťa, ktoré matka nasilu vydala za bohatého starého vdovca; zomiera od žiaľu
· básne:
· cyklus básní Dráma sveta:
· pesimistický pohľad na minulosť a prítomnosť
· Vojna – história – boj o moc, vláda diabolských síl, ktorá vedie k vojnám a zotročeniu ľudstva
· Zloboh (Minister) – predstavenie utláčateľov a ich metód (rakúsky premiér Metternich)
· Remeselník, Sedliak, Ovčiar – ťažký život ľudu
· reflexívna a filozofická lyrika
· jánošíkovská tematika:
· Výlomky z Jánošíka:
· Janko – obraz mladého pána znechuteného mestom, odchádza do nepokojnej prírody, pri divej jazde mu
zamrzne kočiš, zamýšľa sa nad sebou a nad životom chudobného ľudu
· Žobrák – hrdina, ktorý trestá panskú svojvôľu, panská presila ho dokaličí, po rokoch sa vracia ako žobrák a
hlása príchod novodobého Jánošíka
· Zbojnícka balada – proti panskému svetu
· po revolúcii:
· netvorí veľa
· memorandové akcie – Duma slovenská
· odvaha do boja za národnú rovnoprávnosť – Slovo
· balada Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (1844):
· vyjadrené všetky rozpory, smútok, nespokojnosť so svetom, ale aj láska k ľuďom a vôľa priniesť im slobodu
· prvá časť:
· lyrický opis svojho vnútra, nenachádzajúceho nikde pokoj
· kontrast – idylický obraz prírody
· dedina i najbližší ho nechápu – je divný, hrdý, ukrutný, divý
· druhá časť:
· baladický príbeh
· Janko uvidí zakliatu pannu vo Váhu a vrhne sa do vody, aby ju zachránil
· pastierik prináša novinu o Janíkovej smrti