Choď na obsah Choď na menu
 


 

· pokrok:
1. geografické objavy (Amerika)
2. vedecké objavy (Zem je planéta Slnka)
3. vynálezy (kompas, strelný prach, kníhtlač)
4. priemysel − buržoázia sa vymaňovala z feudálnych pút
· s rozvojom vedy, techniky a priemyslu sa šírilo aj nové myšlienkové a umelecké hnutie – humanizmus (latinsky
humanus = ľudský) a renesancia (francúzsky renaissance = obrodenie, znovuzrodenie)
· cieľom tohto hnutia je:
1. znovuzrodenie antiky, obrodenie človeka v duchu antických predstáv
2. obrátiť sa od záhrobného života k životu pozemskému, skutočnému
3. najdôležitejšie: individualizmus (význam jednotlivca), racionalizmus (úcta k rozumu, rozumové poznanie) a
senzualizmus (zmyslové poznanie)
· humanizmus:
· začiatok renesancie
· autori študovali, vydávali a napodobovali diela antických básnikov a filozofov
· rétorika sa stala dôležitou
· písalo sa po latinsky
· literatúra sa obmedzovala na školské a učené knihy
· renesancia:
· autori sa dostali od napodobovania antických diel k zobrazovaniu prirodzeného, radostného vzťahu človeka k
pozemskému životu
· písalo sa iba v národných jazykoch
· štylistika bola jednoduchšia