Choď na obsah Choď na menu
 


· 30. roky 19. storočia:
· spisovatelia sa chceli účastniť na premene spoločnosti – nad osobnými citmi prevažuje láska k vlasti, slovenský
humanizmus
· zdôrazňovanie ľudovej slovesnosti
· Karol Kuzmány:
· teoretické práce – odporca klasicizmu; v básnickej tvorbe sa z neho nevedel vymaniť
· idylický epos Běla:
· časomiera
· ideálny meštiansky život
· podrobný opis 1 dňa študentského majálesu, ktorého vyvrcholením sú zásnuby Běly (dcéra učiteľa) a Milnova
(vzdelaný obchodník, uvedomelý Slovák)
· predstavenie slovenskej mládeže a vzdelaného meštianstva
· časopis Hronka:
· 3 roky ho vydával
· články o princípoch romantickej estetiky
· román Ladislav:
· jadro – sentimentálna poviedka a cestopis
· Ladislav, zeman pokrokových názorov, sa zaľúbi do Hanky, dcéry farára
· pred svadbou sa vyberie na cestu po Európe – denník (úvahová časť)
· návrat, svadba, Hanka predčasne zomiera
· reakcia autora na súčasnosť, horlil za slovanskú vzájomnosť, obhajoval slovenčinu

· hymnická pieseň Kto za pravdu horí (myšlienka slobody)
· svojou teoretickou i umeleckou tvorbou pripravoval cestu novej štúrovskej generácii
· štúrovská literatúra:
· základ – ľudová slovesnosť (nie antika ani západ)
· hlavný literárny druh – lyrika
· nové žánre (duma, krakoviak), ponášky na ľudovú pieseň a balady
· veršovaná epika:
· popretkávaná lyricko-reflexívnymi prvkami – básnik zasahuje do deja a komentuje ho
· próza – historické povesti, kratšie prózy zo súčasného života (satira)
· dráma – len malý rozvoj (nedostatočné možnosti scénickej realizácie)
· koniec slovenského národného obrodenia, začiatok realizmu
· žiadny individualizmus ani titanizmus