Choď na obsah Choď na menu
 


· Josef Dobrovský:
· zaoberal sa hlavne českými dejinami, literatúrou, jazykom a národopisom
· Dějiny českého jazyka a literatury
· Německo-český slovník
· Základy jazyka staroslovienskeho
· Zevrubná mluvnice českého jazyka
· zakladateľ modernej jazykovedy a slavistiky
· spolupracovali s ním aj Slováci (Juraj Ribaj, Štefan Leška)
· Josef Jungmann:
· prvá česká príručka poetiky Slovesnost
· vplýval na básnickú generáciu 20. rokov 19. storočia (jungmannovci)
· životné dielo – Slovník česko-nemecký
· Václav Kramerius:
· novinár, kníhkupec, vydavateľ
· vydával noviny, diela staršej českej literatúry, popularizoval vedecké články
· kalendáre