Choď na obsah Choď na menu
 


· v 30. rokoch 19. storočia sa do popredia dostáva:
· snaha zjednotiť a rozšíriť české národné hnutie
· sloboda národa
· revolučne narodená mládež (francúzska revolúcia) si uvedomovala, že sa treba spoliehať len na vlastné sily
· Josef Kajetán Tyl:
· problémy súčasnosti
· divadelné hry Fidlovačka (Kde domov můj), Strakonický dudák (vernosť vlasti, odsudzuje obdiv k cudzine)
· poviedky
· Karel Hynek Mácha:
· básnik (nenapodobňoval iba folklór)
· študoval právo, v Litoměřicích pracoval v advokátskej kancelárii, žil v biede, infekčná choroba ⇒ zomrel mladý
· próza:
· pocity osamelosti a zbytočnosti – Křivoklad (historická), Marinka (autobiografická)
· vydedenci v spoločnosti – román Cikáni
· lyricko-epická skladba Máj:
· 4 spevy, 2 intermezzá
· Vilém, ktorého otec v mladosti vyhnal z domu, sa stáva vodcom zbojníkov, zavraždí zvodcu svojej milej
nevediac o tom, že je to jeho otec. Jarmila (jeho milá) spácha samovraždu, Viléma popravia.
· reflexia a obrazy prírody (lyrika), stupňujúci sa dej (epika)
· kontrast prírody a lásky s neúprosnou smrťou a strašnými udalosťami
· Vilém – romantický hrdina (búri sa proti spoločnosti, je osamelý, hynie)
· kritika neprijatá

· Karel Jaromír Erben:
· básnická zbierka Kytice – dávne predstavy o svete
· balady – Polednice, Svatební košile, Vodník – zložitosť života
· Božena Němcová:
· detstvo – Ratibořice, babička
· zbierala ľudové rozprávky (Slovenské pohádky a pověsti)
· Babička – skoro román (ale žiadny konflikt a dej)
· blízky vzťah k ľudu a súcit s jeho utrpením
· spolupracuje so štúrovcami