Choď na obsah Choď na menu
 


· Jan Amos Komenský:
· stredobodom jeho diela je človek
· popri záujme o prírodu venuje Komenský trvalú pozornosť aj ľudskej spoločnosti, sociálnym, politickým a
náboženským otázkam
· človek je prameňom všetkého dobra i zla
· nábožensko-politické dielo Labyrint světa a ráj srdce
· pedagogické spisy − Veľká didaktika − takmer všetky otázky výchovy a vzdelávania
· učebnica latinčiny Brána jazykov otvorená
· jazyková obrázková učebnica Svet v obrazoch
· predškolská výchova Informatorium školy mateřské
· domnieval sa, že poznanie odstráni rozpory medzi ľuďmi a dovedie ich k večnému mieru