Choď na obsah Choď na menu
 


· o spisovnej slovenčine možno hovoriť až od r. 1787, keď vyšlo Bernolákovo dielo Jazykovedno-kritická rozprava o
slovenských písmenách v latinčine
· pravopisná ústava vypracovaná v tomto spise vychádza z foneticko-fonologických princípov a predstavuje prvý závažný
krok ku kodifikácii spisovnej slovenčiny
· vydal učebnicu slovenského jazyka pre školy Gramatica slavica (Slovenská gramatika, 1790)
· ďalším spisom bola kniha Etymológia slovenských slov (1791) – príručka o tvorení slov
· kodifikáciu spisovnej slovenčiny Bernolák zavŕšil veľkým slovníkovým dielom Slovár Slowenski-Česko-Latinsko-
Nemecko-Uherskí, ktoré vyšlo v 6 zväzkoch po jeho smrti
· bernolákovčina ako spisovný jazyk však neuspokojila všetkých Slovákov, používali ju slovenskí katolíci, kým evanjelici
sa naďalej pridržiavali biblickej češtiny