Choď na obsah Choď na menu
 


          Grécka literatúra
(9. storočie p.n.l. – 5. storočie n.l.)

· Homér (9. storočie p.n.l.) – eposy Ilias a Odysea:
· Ilias:
· dejovo sa dotýka posledných 51 dní desaťročnej vojny (medzi Trójou a Spartou ju vyvolal syn trójskeho
kráľa Priama Paris, ktorý uniesol Helenu, krásnu ženu spartského kráľa Menelaa)
· Odysea:
· po skončení vojny – osud Odysea (návrat domov)
· Odyseus dal počas vojny postaviť obrovského koňa, pomocou ktorého Sparťania ľstivo dobyli Tróju
· návrat – predlhá, ťažká a úmorná cesta v znamení priazne i nepriazne bohov
· je to predovšetkým poéma o mori a námorných dobrodružstvách, ale aj oslava šikovnosti hlavného hrdinu a
vernosti jeho ženy Penelopy
· Ezop – bájky (6. storočie p.n.l.):
· väčšina sa odohráva vo svete zvierat
· v týchto krátkych prozaických príbehoch vystupuje viac-menej ustálený repertoár postáv: zvieratá, hmyz i rastliny
sú obohatené o ľudské vlastnosti a cítenie a ako ľudia sa aj správajú; majú v deji prisúdené aj pevné miesto a
spôsob správania (prefíkaná líška, …)
· v mnohých bájkach vystupujú aj ľudia
· postavy bohov – mytológia
· poučenie

· grécka lyrika:

· veľký rozmach
· iný význam ako u nás – označovala piesne, ktoré sa spievali so sprievodom hudby
· Sapfo:
· neprístojná tvorba – v 11. storočí spálené rukopisy
· zachovala sa len jediná báseň Modlitba k Afrodite a množstvo zlomkov
· grécka komédia – Aristofanes:
· komédie Oblaky, Jazdci, Lysistrata
· kritickejší než tragici
· grécka tragédia – Aischylos, Sofokles, Euripides:
· nebola hovorená – spojenie slova, hudby a tanca (dialogické časti sa recitovali)
· aj niektoré citovo vzrušené výjavy herci spievali
· herci vystupovali v maskách
· Aischylos:
· Oresteja
· Pripútaný Prometeus:
· Prometeus:
· mytologický darca rozumu; povzniesol ľudstvo ku kultúrnemu životu
· za služby preukázané ľuďom – odsúdený Diom na mučenie
· spolu s Euripidom oslavujú demokraciu, upozorňujú na nebezpečenstvo z nadmernej túžby jednotlivca po
sláve, moci a bohatstve
· Euripides:
· Trójanky, Ifigénia v Tauride, Medea
· Sofokles – z jeho bohatej tvorby sa zachovalo sedem tragédií (Antigona, Kráľ Oidipus, …)