Choď na obsah Choď na menu
 


· narodil sa v rodine učiteľa
· 1840 – ide študovať na bratislavské lýceum, prehlbuje si záujem o literatúru
· nadávka pansláv
· pôsobil ako domáci učiteľ – zaľúbil sa do Márie, rozchod s ňou naňho ťažko zapôsobil
· revolúciu privítal hymnickou piesňou Zaspievam pieseň o slobode vlasti
· Sôvety v rodine Dušanovej:
· prvá báseň, filozoficko-reflexívna, využíva paródiu i satiru
· inšpiroval sa v nej Hegelovou estetikou
· uvedomoval si, že človek je súčasťou prírody
· Marína:
· ľúbostná lyricko-epická skladba, má dve časti
· 10-veršové strofy
· prvá časť – nešťastná láska k Maríne
· druhá časť:
· reflexívno-symbolická časť, láska nadobúda nadosobný spoločenský charakter, básnik vyslovuje svoj ideál
krásy, ktorého stelesnením je Marína
· postupne sa prelína básnikova láska k dievčaťu s láskou k otčine (preto bola báseň napádaná)

· Marína na nátlak rodiny dáva prednosť hmotnému zabezpečeniu
· ľúbostný cit básnik zamieňa mladosťou, ktorú chápe ako stav duše, túžbu človeka po kráse
· záver skladby nevyznieva tragicky, ale ako spomienka na krásnu lásku
· Detvan:
· lyricko-epická skladba
· 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka
· s jednotlivými spevmi sa rozvíja charakter Martin, dedinského mládenca sa stáva bojovník proti zlu a zástanca
utláčaných
· viera v budúcnosť Slovenska – Nehaňte ľud môj
· niektoré básne znárodneli (Hojže, Bože, …)
· idea slovanstva:
· Milica – srbsko-turecké boje
· Gróf Mikuláš Šubič Zrínsky na Sihoti – 300. výročie narodenia chorvátskeho národného hrdinu
· príležitostné básne:
· Svätomartiniáda – memorandové zhromaždenie
· Lipa cyrilometodejská – 1000. výročie príchodu vierozvestov (1863)