Choď na obsah Choď na menu
 


Skupina časovo príznakových slov
· slovná zásoba sa rýchlo mení, vyvíja
· neologizmy – novovznikajúce slová:
1. domáce (napr. množina)
2. cudzie (napr. windsurfing)
· zastarané slová:
1. historizmy – zanikli
2. archaizmy – majú náhradu