Choď na obsah Choď na menu
 


· univerbizácia:
· skracovanie viacslovných pomenovaní (minerálna voda → minerálka)
· nový názov vzniká z prídavného mena viacslovného pomenovania a z prípon -ka, -čka, -ovka, -ák/-iak, ár/-iar
· multiverbizácia:
· jednoslovné pomenovanie sa nahradí viacslovným, pričom viacslovné vyjadrenie získava odlišný, špecifický
význam

· vyskytuje sa prevažne v odbornom jazyku, v bežnej komunikácii pôsobí neprirodzene (napr. Roľník oral hlboko.
→ Traktorista vykonal hlbokú orbu.)