Choď na obsah Choď na menu
 


ŠTYLISTICKÉ VYUŽITIE SLOVNEJ ZÁSOBY
Expresívne slová
· slová, ktoré, na rozdiel od štylisticky neutrálnych, majú kladný (maznavý) alebo záporný (hanlivý) odtienok, ktorý je
označený v Slovníku slovenského jazyka
· používajú sa iba v úzkom, familiárnom styku
Synonymá
· rovnoznačné, no nerovnako znejúce slová
· nemajú vždy totožný význam (odlišujú sa významovými a štylistickými odtienkami)
· synonymické rady nájdeme v Malom synonymickom slovníku
Antonymá
· slová opačného významu
· obyčajne tvoria dvojice, no sú i iné prípady (starý – nový, mladý)
Frazeologizmy
· je to ustálené spojenie najmenej dvoch slov, ktoré má spravidla prenesený význam
· frazeológia je náuka všetkých frazeologizmov ako aj súhrn všetkých frazeologizmov
· môžu byť ľudové, intelektuálne a europizmy