Choď na obsah Choď na menu
 


· slovo:
· je ustálená skupina hlások
· niečo pomenúva, označuje
· má lexikálny a gramatický význam
· musí mať ustálenú formu, vecný význam
· niektoré slová sú viacvýznamové (okrem prvotného majú aj druhotný význam – napr. hlava)
· zviera – nadradený pojem rovnocenným pojmom líška, pes, mačka, ...
· pojem:
· je základnou formou ľudského myslenia
· je odrazom všeobecných a podstatných vlastností predmetov a javov skutočnosti
· obsah pojmu je daný výpočtom jeho základných znakov, vymedzuje ho definícia
· pomenovaním pojmu je slovo alebo skupina slov – slovné spojenie