Choď na obsah Choď na menu
 


· najčastejší spôsob tvorenia slov
· odvodené slová sa tvoria zo základových slov (napr. krik → kričať)
· každé odvodené slovo má istý význam a formu
· isté slovotvorné prípony majú istý spoločný význam (ička – deminutíva (hlava → hlavička); ženské substantíva od
subtantív mužského rodu (chirurg → chirurgička) – prechyľovanie)
· produktívne prípony – prípony, pomocou ktorých sa tvorí najviac nových slov
· nové slová sú správne iba vtedy, ak vznikli podľa slovotvorných typov ustálených v slovenčine a odrážajú isté javy zo
skutočnosti
· k novým slovám patria aj okazionalizmy (príležitostné slová)