Choď na obsah Choď na menu
 


· primárne informačné pramene – rôzne slovníky, encyklopédie, časopisy – originálne, nespracované pramene
· sekundárne informačné pramene – katalógy (menné, vecné, systematické, periodík) – každý katalogizačný lístok
· terciárne informačné pramene – bibliografie (zoznamy literatúry o nejakej téme) a rešerše (prehľady údajov o žiadanej
problematike)
· u nás je najväčšou knižnicou knižnica Matice slovenskej v Martine