Choď na obsah Choď na menu
 


Informatika

 

· informácia (z lat. informare – utvárať, odovzdávať predstavu) – dva významy:
1. akýkoľvek údaj, poznatok, fakt
2. údaj, ktorý je dôležitý vzhľadom na potreby používateľa, obohacuje jeho poznanie, týmto sa zaoberá
informatika
· informatika:
· je nový študijný, profesiový a vedný odbor, ktorý sa zaoberá vznikom, získavaním, spracúvaním,
ukladaním, sprístupňovaním, odovzdávaním a využívaním odborných informácií
· vznikla v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v súvislosti s kybernetikou (veda o riadení a prenose informácií
v zložitých systémoch)
· základné informačné inštitúcie:
· knižnice
· bibliografické inštitúcie
· strediská vedeckých a technických informácií
· najrozšírenejšia katalogizačná klasifikácia – medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – 10 tried, 10 podtried, 10 radov,
10 poradí, 10 skupín, …)