Choď na obsah Choď na menu
 


Pracovná porada, schôdzka
· plánovanie ďalších úloh kolektívu
Správa o činnosti (referát)
· hlavnou časťou programu schôdzok, konferencií a zjazdov bývajú referáty
· prednášajú ich vedúci pracovníci
· vedecké semináre, konferencie – odborné referáty
· v prípade širokej problematiky – aj koreferáty (podrobnejšie rozvádzanie čiastkových problémov)
Poznámky zo študentského portálu ZONES.SK – Zóny pre každého študenta www.zones.sk
15
· funkcia – informovať, referovať
· obsah – vymenovanie výsledkov, stručné zhodnotenie
· kompozícia – jednoduchá a prehľadná
· štylizácia – vecná, oficiálna
· okrajové prvky rečníckeho útvaru
Diskusia
· podstata porád a schôdzok
· cieľ diskusie – výmena názorov na daný problém
· je to usmerňovaný rozhovor, ktorý má určité pravidlá:
vedúci, predseda
1. otvorí diskusiu, uvedie problém,
2. usmerňuje diskusiu, aby neodbočovala od zásadných problémov,
3. upozorňuje na dôležité otázky, o ktorých sa ešte nehovorilo,
4. nabáda do diskusie, ak viazne,
5. zhrnie, zhodnotí diskusiu, poďakuje diskutujúcim,
6. formuluje uznesenie alebo návrhy uznesení.
Diskusný príspevok
· ním vyjadrujú účastníci diskusie vlastný názor alebo návrh
· 2 časti:
1. nadviazanie (súhlasné alebo nesúhlasné) na niektorí predchádzajúci diskusný príspevok, referát alebo na
prednesený problém;
2. stručné a vecné vyjadrenie vlastného názoru.
Záväzok (vyhlásenie)
· administratívny dokument
· ustálená forma
Zápisnica
· dôležitý dokument o priebehu schôdzky a diskusie
· umožňuje systematickú kontrolu práce a plnenia úloh
Zápis
· jednoduchšia zápisnica
Protokol
· obšírnejší, podrobnejší než zápisnica, obsahuje viac dokladov, materiálu (aj doslovné výpovede)
· pri oficiálnych rokovaniach a súdnych procesoch