Choď na obsah Choď na menu
 


· jazyk plní rozličné funkcie (jazyk = spoločenský jav):
· základná funkcia – komunikatívna (dorozumievacia) funkcia
· štylistika – odbor jazykovedy skúmajúci ktoré jazykové prostriedky sú najvhodnejšie z hľadiska jazykovej
komunikácie, najmä v rámci jazykových štýlov
· funkčné jazykové štýly:
1. verejný styk:
· náučný (odborný)
· administratívny (úradný)
· publicistický
· rečnícky
· umelecký; esejistický
2. súkromný styk – hovorový
· hovorový štýl:
· realizuje sa prevažne ústne
· i nespisovné slová
· štandard – ustupujú nárečové prvky v prospech hovorových slov a odborného slangu
· administratívny štýl:
· písomný štýl
· hlavné znaky: vecnosť, stručnosť, prehľadnosť