Choď na obsah Choď na menu
 


Diár
· všetky pracovné i osobné povinnosti, ktoré máme istý deň vykonať
· farebne odlišujeme, najdôležitejšie postrehy toho-ktorého dňa prenášame do kartotéky
Denník
· zážitky uplynulého dňa v časovom slede
· miesto pre neskoršie poznámky
· pokiaľ ho čítame aspoň 2-3 x do mesiaca zlepšujeme si vyjadrovanie
Poznámky vo vlastnej knihe
1. podčiarkovanie (zvislá čiara na okraji)
2. poznámky na okraji strany (na margu) – marginálie
3. papieriky s poznámkami v knihe
4. operátory – značky čitateľa
Výpisky a výstrižky
· výstrižky – výstižné úryvky z časopisov
· výpisky:
· jedna ucelená myšlienka, doslovný citát, anotácia knihy, článku, vlastné hodnotenie
· horná časť – heslo
· dolná časť – autor, názov knihy, miesto, vydavateľ, rok vydania, strana, dátum zápisu
· do kartotéky:
· prehľadná, systematická, jednoduchá
· oddelenia a pododdelenia

Konspekt, osnova, tézy
· konspekt:
· záznam základných údajov, hlavných myšlienok, príkladov, dôkazov i doslovných citátov z počutého alebo
prečítaného odborného textu
· zhustený, ale verný obsah textu, zachováva jeho logickú štruktúru
· jeho forma musí byť prehľadná
· osnova:
· najstručnejší a najprehľadnejší záznam obsahu textu
· v bodoch, heslách, (menných) vetách
· heslá obsahujú základné (kľúčové pojmy)
· tézy:
· obsah textu v ucelených vetách

· nazývajú sa aj sylaby