Choď na obsah Choď na menu
 


1. Objasníme si tému, funkciu a situáciu svojho prejavu
2. Vyberieme fakty a informácie potrebné pre tému
3. Osnova
4. Koncept
5. Upravujeme, zlepšujeme koncept
6. Čistopis

Štýl
· je to cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu
· tento proces sa nazýva kompozícia a štylizácia
Koncept
· prvopis
· píšeme čo nás prvé napadne, nad pravopisom a štylistikou sa príliš nepozastavujeme
Individuálny štýl
· vyjadrenie dvoch ľudí k rovnakej téme nie je nikdy rovnaké – každý má svoj individuálny štýl, pôsobia tu subjektívne
štýlotvorné činitele (najdôležitejší je autorova intelektuálna vyspelosť)